KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO ĐỢT 1 NĂM 2020

Kính gửi: Quý các phòng thử nghiệm!

Trong những năm qua, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (Viện) đã tổ chức nhiều chương trình thử nghiệm thành thạo (TNTT) phù hợp với chuẩn mực quốc tế ISO/IEC 17043:2010 và đã được công nhận bởi tổ chức A2LA – Hoa Kỳ (The American Association for Laboratory Accreditation), số chứng chỉ: 4254.01 ngày 15/5/2017.

Nhằm hỗ trợ các Phòng thí nghiệm (PTN) có cơ hội đánh giá năng lực, độ chính xác, độ tin cậy của các kết quả phân tích, đặc biệt các PTN đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và sau khi tổng hợp kết quả khảo sát nhu cầu của các PTN về TNTT, Viện có kế hoạch tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo đợt 1 năm 2020 trong tháng 3 ÷ tháng 4 về lĩnh vực hóa với thông tin chi tiết tại file đính kèm.

Quý đơn vị quan tâm đến các chương trình TNTT đợt 1 năm 2020 do Viện tổ chức xin vui lòng đăng ký tại Phiếu đăng ký đính kèm.

Ngoài các chương trình dự kiến này, Ban tổ chức sẽ thường xuyên cập nhật thông tin nhu cầu của khách hàng để triển khai thêm những chương trình mới đáp ứng yêu cầu của Quý đơn vị.

>> Thông tin gửi mẫu thử nghiệm thành thạo đợt 1 năm 2020

Trân trọng cảm ơn./.

File đính kèm:

1. Thư mời

2. Phiếu đăng ký tham gia TNTT đợt 1-2020

Attachments:
Download this file (thu-moi.pdf)thu-moi.pdf[ ]654 kB