THÔNG TIN GỬI MẪU THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO ĐỢT 1 NĂM 2020

         Kính gửi: Quí phòng thí nghiệm!

Ban tổ chức chương trình Thử nghiệm thành thạo (TNTT) của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã tiến hành gửi mẫu tới các đơn vị đăng ký tham gia TNTT đợt 1 năm 2020 bắt đầu từ ngày 21/4/2020 (Thứ ba) bao gồm các chương trình:

  1. Hóa lý trong nước mắm mã số H20.43
  2. Hóa lý trong rượu mã số H20.44
  3. Hóa lý trong nước mã số H20.65
  4. Hóa lý trong nước mã số H20.66
  5. Hóa lý trong Chè mã số H20.67
  6. Vitamin (B1, B2) trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe nước mã số H20.68
  7. Hóa lý trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe mã số H20.69

Kính đề nghị Quí đơn vị có kế hoạch về nhân lực, hóa chất, chất chuẩn… tiếp nhận mẫu và phân tích mẫu theo đúng tiến độ của Ban tổ chức yêu cầu.

Ban tổ chức trân trọng thông báo!

Dưới đây là một số hình ảnh của mẫu gửi tới PTN:

thong-tin-gui-mau-thu-nghiem-thanh-thao-dot-1-nam-2020

thong-tin-gui-mau-thu-nghiem-thanh-thao-dot-1-nam-2020-1

Hình ảnh mẫu gửi tới PTN. Ảnh: Viện KN ATVTTPQG