Giới thiệu về hoạt động chứng nhận sản phẩm

1. Giới thiệu

Viện  Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia được công nhận có đủ năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận sản phẩm phù hợp theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17065:2012.

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia là bên thứ ba thực hiện chứng nhận sự phù hợp của các sản phẩm với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Dấu chứng nhận của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia là dấu hiệu chứng tỏ sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng, vệ sinh và an toàn. Dấu hiệu chứng nhận thuận lợi cho doanh nghiệp tạo lòng tin cho người tiêu dùng khi lựa chọn sản phẩm.

2. Dấu chứng nhận

 

Mã số tiêu chuẩn    

 

Mã số quy chuẩn

 

3. Quy trình chứng nhận

(Chi tiết theo file đính kèm)

Ngoài ra, Viện còn thực hiện một số những dịch vụ khác cho khách hàng có nhu cầu, gồm:

4. Đăng ký chứng nhận

Khách hàng có yêu cầu chứng nhận xin vui lòng điền các thông tin vào Đơn đăng ký chứng nhận và gửi tới Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia theo địa chỉ:

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

Địa chỉ: 65 Phạm Thận Duật, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

5. Sản phẩm chứng nhận

-  Danh sách các sản phẩm đã được chứng nhận.

-  Danh mục các quy định riêng đã ban hành.

6. Nguyên tắc và điều kiện chứng nhận

  • Khách hàng tham gia hoạt động chứng nhận của Viện cần hiểu và tuân thủ theo Nguyên tắc và điêu kiện chứng nhận NIFC.15.G.04.
  • Việc sử dụng dấu chứng nhận sản phẩm do Viện cấp phải tuân thủ theo Quy định sử dụng dấu hiệu chứng nhận NIFC.C.PR.03.

7. Khiếu nại, kháng nghị, phàn nàn

Khách hàng có ý kiến góp ý, phàn nàn, kháng nghị đối với hoạt động chứng nhận của Viện, xin gửi công văn đến Viện để được giải đáp và xử lý. Theo địa chỉ:

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia

65 Phạm Thận Duật, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Trung tâm dịch vụ khoa học kỹ thuật

HOTLINE: 19001065

Danh mục file đính kèm:

1. Đơn đăng ký chứng nhận

2. Danh mục các Quy định riêng

3. Danh sách sản phẩm chứng nhận

4. Quy định nguyên tắc và điều kiện chứng nhận sản phẩm

5. Thủ tục kiểm soát và sử dụng dấu

6. Thủ tục giải quyết khiếu nại và yêu cầu xem xét lại

7. Danh sách các chương trình chứng nhận

8. Hướng dẫn tính phí

9. Quyết định công nhận ISO/IEC 17065

10. Quyết định chỉ định Viện là đơn vị chứng nhận hợp quy của BYT

11. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

12. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm 107 mới ngày 25.02.20